Gazdálkodásunkról

Szervezetünk egészének tevékenységében kezdetektől fogva az önkéntesség, a társadalmi jelleg a jellemző. Szerteágazó és felelősségteljesebb munkánk anyagi feltételeinek előteremtése évről évre nehézségekkel jár. Munkánk anyagi fedezetének döntő többségét pályázatokon elnyert pénzekből szerezzük meg. Nagy szükségünk van törekvéseinket értő és segítőkész támogatóinkra. Bevételünk a MEOSZ általi költségvetési támogatásból, a sorstársaink által fizetett tagdíjakból, az Önkormányzatok és vállalkozók támogatásából, valamint a felajánlott adó 1%-ból származik.

Az egyes, rendszeres hivatali munkát igénylő és folyamatos szakértői feladatok ellátására ma már nem nélkülözhetőek a fizetett munkatársak. A társadalmi és a fizetett munkatársaink mindegyike maga is egészségkárosodással vagy fogyatékossággal él.

Egyesületünk önállósodása óta eltelt időszak a nehézségek és problémák ellenére bizonyítja, hogy az egyesület tevékenységére, működési feltételeinek biztosítására hosszú távon szükség van.

2022 évben az adó 1%-ából befolyt összeg: 23.117,- Ft.


Köszönjük eddigi felajánlásaikat!