Egyesületünk rövid története, célja

Az 1970-es évek második felében néhány aktív mozgássérült megalakította Egerben a megyei Mozgássérültek Egyesületét. Elsősorban emberi jogaikat akarták hangoztatni, érvényesíteni. Az egyesület munkája a tagok mindennapi életükben való segítése volt. Az alapító tagok nagyon sokat tettek az egyesületért és annak tagjaiért. A taglétszám bővülésével megalakultak a helyi csoportok.

1991. május 25-i közgyűlésen kiváltunk a megyei egyesületből és így megalakult a Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete. Egyesületünk működési területéhez Heves város és a 16 környező kis település tartozik.

A Heves Megyei Bíróság 60154/1991. számú végzésével vette nyilvántartásba.

Az egyesület 1998. évi közhasznúvá válását követően nyitottabbá vált. A taglétszám többszörösére emelkedett. Jelenlegi taglétszámunk közel 500 fő, ebből igen sok a pártolótag.

Egyesületünk célja a mozgáskorlátozott emberek szociális biztonságának, sokoldalú rehabilitációjának, aktív, önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének, emberi közösségekbe beilleszkedésének, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, fogyatékosságukból eredő sajátos szükségleteik kielégítésének előmozdítása, ezen szükségletek által meghatározott érdekeik képviselete, védelme, érvényesítése.

E cél érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat oldja meg:

Felméri a működési területén élő mozgáskorlátozott emberek helyzetét. Figyelemmel kíséri és segíti működési területén a mozgáskorlátozott emberek érdekeit szolgáló állami és társadalmi tevékenységet. Törekszik a mozgáskorlátozott emberek aktivitásának felkeltésére, elősegíti munkaképességük fejlesztését, munkába állásukat, művelődésük ösztönzését. A mozgássérült és a fogyatékossággal élők számára az állami támogatások igénybevételéhez szükséges pályázatok figyelemmel kísérése, megírása és elszámolása.